Jícnový hlas

Jícnový hlas je tvořen kmitáním slizniční řasy při horním jícnovém ústí. Nasávání a vytlačení vzduchu z jícnu pacient aktivně ovládá naučenými pohyby hltanu, kořene jazyka, dolní čelisti.

Co je důležité při nácviku?


1. fáze -  zvládnout nové pohyby a vytvořit nová funkční spojení = vědomý akt  ovládaný

               vůlí

            - mluvení jícnovým hlasem je na této úrovni pomalé a únavné


2. fáze -  mnohanásobné opakování naučených pohybů, vytrvalý trénink mluvením =

               dojde k přesunu řízení pohybů na nižší podkorová centra

             -  vzniká automatizace nových hlasových a dechových stereotypů = plynulá mluva

                bez vědomé kontroly


Dýchání

Břišní dýchání, cvičení bránice, držení těla

Cviky s mluvidly

U zrcadla cvičení mluvidel

Vyvození zvuku

Ozvučení hláskou Á, É, Í, Ó, Ú, OU

Slabiky, slova, věty
DA, KA, PA...

Fixace, automatizace

Automatické řady, sady slov, četba, zpěv

Úprava hlasu, melodizace, zpěv

Podívejte se na ukázky!