Jícnový hlas

Jícnový hlas je tvořen kmitáním slizniční řasy při horním jícnovém ústí. Nasávání a vytlačení vzduchu z jícnu pacient aktivně ovládá naučenými pohyby hltanu, kořene jazyka, dolní čelisti.