Hlasová protéza

Hlasová protéza

Principem hlasové protézy je vytvoření jednocestného ventilu mezi průdušnicí a jícnem, který umožňuje proudění vzduchu z plic do jícnu a úst, a který zároveň zabraňuje zatékání slin a potravy do průdušnice.

Hlas vzniká tak, že pacient uzavře ústí tracheostomické kanyly, vydechne vzduch z plic, který se skrz ventil dostane do jícnu a rozvibruje štěrbinu jícnového svěrače a tento zvuk je dále modulován artikulačními orgány.

Výhodou je, že zdrojem proudu vzduchu tvořícího hlas jsou plíce, jako při normální tvorbě hlasu.

                                    Hlasová protéza Provox Vega (Atos medial 2018)


Nácvik hlasu je jednoduchý, rehabilitace spočívá především v koordinaci nových pohybů: ruka uzavírající stoma + správné dýchání + artikulace. Pacient při výdechu uzavře rukou ústí tracheostomatu a skrz hlasovou protézu realizuje řeč.

Velmi brzy po operaci, zpravidla za 7-10 dní, je schopen kvalitně mluvit.

Důležité je o protézu pečovat! Měla by se čistit pravidelně, alespoň dvakrát denně a zhruba za 3 až 6 měsíců je nutná její výměna.

Zajímají Vás ukázky?