Hlasová protéza

Hlasová protéza

Principem hlasové protézy je vytvoření jednocestného ventilu mezi průdušnicí a jícnem, který umožňuje proudění vzduchu z plic do jícnu a úst, a který zároveň zabraňuje zatékání slin a potravy do průdušnice.

Hlas vzniká tak, že pacient uzavře ústí tracheostomické kanyly, vydechne vzduch z plic, který se skrz ventil dostane do jícnu a rozvibruje štěrbinu jícnového svěrače a tento zvuk je dále modulován artikulačními orgány.

Výhodou je, že zdrojem proudu vzduchu tvořícího hlas jsou plíce, jako při normální tvorbě hlasu.


Nácvik hlasu je jednoduchý, rehabilitace spočívá především v koordinaci nových pohybů: ruka uzavírající stoma + správné dýchání + artikulace. Pacient při výdechu uzavře rukou ústí tracheostomatu a skrz hlasovou protézu realizuje řeč.

Velmi brzy po operaci, zpravidla za 7-10 dní, je schopen kvalitně mluvit.

Důležité je o protézu pečovat! Měla by se čistit pravidelně, alespoň dvakrát denně a zhruba za 3 až 6 měsíců je nutná její výměna.