Členství

Co členství přináší?

* možnost zúčastňovat se na akcích spolku

* možnost spolupodílet se na spolkové činnosti

* předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

* pravidelný výtisk Zpravodaje spolku

* pozvánky na akce spolku

Jak se stát členem?

* členem spolku se může stát každý občan ČR, který souhlasí s jeho posláním a chtěl by se podílet na jeho činnosti

* stačí poslat vyplněné údaje v přihlášce a zaplatit roční příspěvek - tím se stanete členem spolku a můžete očekávat informace a pozvánky na společné akce

Jaké jsou povinnosti člena?

* dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s jeho cíli

* sdělovat změny údajů uvedených v přihlášce

* uhradit členský příspěvek - roční příspěvek činí 200 Kč - číslo účtu: 115-8132340257/0100 Variabilní symbol - 9, do Zprávy pro příjemce uveďte své jméno

Členy Spolku laryngektomovaných ČR se mohou stát nejenom pacienti po totální laryngektomii, ale i jejich rodinní příslušníci či přátelé. 

Stačí vyplnit přihlášku, kterou najdete na našich webových stránkách www.s-let.cz . 

Roční členský příspěvek na rok 2024 činí 300,- korun, na účet spolku 115-8132340257/0100, VS 9, platba 0558 a do zprávy pro příjemce uveďte prosím svoje jméno a příjmení

Jako člen budete dostávat poštou Zpravodaj a můžete se plně zapojit do spolkové činnosti a všech jeho akcí.

Přihláška ke stažení zde: