Členství

Co členství přináší?

* možnost zúčastňovat se na akcích spolku

* možnost spolupodílet se na spolkové činnosti

* předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

* pravidelný výtisk Zpravodaje spolku

* pozvánky na akce spolkuJaké jsou povinnosti člena?

* dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s jeho cíli

* sdělovat změny údajů uvedených v přihlášce

* uhradit členský příspěvek - roční příspěvek činí 200 Kč - číslo účtu: 115-8132340257/0100


Jak se stát členem?

* členem spolku se může stát každý občan ČR, který souhlasí s jeho posláním a chtěl by se podílet na jeho činnosti

* stačí poslat vyplněné údaje v přihlášce a zaplatit roční příspěvek - tím se stanete členem spolku a můžete očekávat informace a pozvánky na společné akce