Elektrolarynx

Elektrolarynx je přístroj, který po přiložení na měkké části krku vydává slyšitelné vibrace a jednotlivá slova se pak vytváří mluvidly - pohybem úst a jazyka.

Elektrolarynx se vydává na předpis foniatra a je plně hrazen zdravotními pojišťovnami.

Obrázek - zdroj: https://www.zemlickai.cz/elektrolarynx1.html


Nácvik


Co je důležité pro používání elektrolarynxu?


Umístění

Prvním krokem je nalezení nejlepšího místa na krku, pod bradou nebo na tváři, kam přiložit přístroj, aby byl zvuk co nejpříjemnější. Obvykle je toto místo pod dolní čelistí kousek vedle středu krku, ale může to být i tvář, např. když je tkáň pod dolní čelistí a na krku příliš ztuhlá po radioterapii. Je dobré naučit se držet elektrolarynx tak, aby přiléhal těsně na kůži a byl nasměrován k ústní dutině. Je užitečné, aby Vás poslouchal i někdo další nebo se nahrát na video a tak zpětnou vazbou lépe posoudit, na kterém místě se tvoří nejlepší rezonance a nejsrozumitelnější hlas. Naučte se toto místo přístrojem nalézt bez váhání, rychle a přesně. Můžete to trénovat před zrcadlem. K nácviku lze využít čtení krátkých vět či odpovídání na otázky terapeuta.

Tlak

Elektrolarynx by měl těsně přiléhat na pokožku a být pevně přitisknutý, aby zvuk neunikal mimo a byl přenášen do dutiny ústní. Je třeba vyzkoušet, jakým tlakem přitisknout elektrolarynx na kůži. Není ideální ani velký ani příliš malý tlak.

Artikulace

Je třeba zřetelně artikulovat. Těm, kteří málo artikulují, je hůř rozumět. Proto je třeba cvičit zlepšení artikulace, např. zlepšit výslovnost samohlásek (A, E, I, O, U, OU).

Pauzy

Většina pacientů má zpočátku tendenci mluvit monotónně, bez pauz. Avšak ke zlepšení srozumitelnosti je vhodné spojovat několik slov dohromady, členit mluvu na úseky, mluvit v přirozených mluvních taktech. Je třeba naučit se dělat mezi větami či významovými celky pauzy, kdy se vypne zvuk elektrolarynxu. Je třeba nacvičit zapínání a vypínání elektrolarynxu, jen tak udržíte přirozený rytmus řeči.

Vyladění

Přístroj má dva ovládací prvky, kterými lze regulovat hloubku hlasu (muži nižší, ženy vyšší hladinu) a hlasitost.

Koordinace

Měli byste se naučit dávat ruku s elektrolarynxem dál od krku, když nemluvíte. Někteří pacienti mají tendenci mít elektrolarynx během konverzace neustále přitisknutý na krku nebo v těsné blízkosti. Pokud budete dávat elektrolarynx během konverzace pryč, dáte signál ostatním mluvčím, že jste domluvili, a naopak přiložením dáte najevo, že chcete začít mluvit. Díky tomu bude Vaše konverzace přirozenější a snadnější.

Omezení rušivých zvuků

Při výdechu či nádechu skrz tracheostoma se tvoří zvuky, které při konverzaci mohou být rušivé. K omezení těchto zvuků je možné se naučit při mluvení slova jen bezhlasně artikulovat mluvidly a nikoli šeptat. Při šepotu jsou totiž tyto rušivé zvuky zpravidla také hlasitější. Je nutné si uvědomit, že k řeči využíváte pouze vzduch z dutiny ústní, nikoli z plic, že Vaše řeč není závislá na dýchání. Proto je užitečné naučit se oddělit tyto dvě činnosti, aby se řeč nerušila hlasitým dechem či vyfukováním ze stomatu.

Melodie řeči

Částečně je možné se s elektrolarynxem naučit ovládat i melodii řeči. Můžete experimentovat a zkoušet přitisknout přístroj větším či menším tlakem, můžete zkusit elektrolarynx o kousek posunout z místa přitisknutí a pak ho vrátit apod. Aby nebyl hlas tak monotónní je možné jej trénovat při recitování poezie, vyprávěním vtipů, při zpěvu atd.

Videotrénink

K zdokonalování mluvního projevu s elektrolarynxem je velmi dobré nahrát se na video. Máte tak okamžitou zpětnou vazbu a můžete si díky záznamu uvědomit, kdy a proč je řeč melodičtější, kdy jsou slyšet různé rušivé zvuky, které si jinak neuvědomujete, jaké hlásky vyslovujete méně srozumitelně apod.

Trénink

Hlas se zdokonaluje tím více, čím více ho používáme. Je tedy třeba překonat ostych a mluvit i s neznámými lidmi. Můžete trénovat řeč i sami, můžete číst nahlas nebo si zpívat.

Zajímá Vás víc?