Uskutečněné akce

Společné setkání členů v Letovisku Studánka u Rychnova nad Kněžnou proběhlo ve dnech 9. - 11. 10. 2023.

V malebném podhůří Orlických hor se sjelo třicet účastníků z Čech i Moravy. Prožili jsme krásné tři dny naplněné mnoha zážitky.  Zajímavý denní program s večerním posezením skýtal dostatek prostoru pro společenské vyžití, pro získání a výměnu cenných rad a zkušeností.  Hodnocení účastníků bylo veskrze pozitivní a již nyní se těšíme na další setkání!

Více informací o pobytu se dočtete v novém Zpravodaji, který pro Vás připravujeme.

Olomouc - 25. 4. 2023

Ve středu 25. 4 . 2023 proběhlo setkání laryngektomovaných na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, LF UP a FN Olomouc ve spolupráci se společností Atos Medical AB.

Po uvítání přednostou kliniky doc. MUDr. Richardem Salzmanem, Ph.D.,  seznámil účastníky MUDr. Martin Brož, Ph.D. s možnostmi obnovy hlasu po odstranění hrtanu. Dále vystoupil pan Karel Tejkl  s prezentací pacientské organizace S-LET. Představil činnost, aktivity a cíle spolku, který jako jediný v ČR sdružuje a pomáhá osobám po odstranění hrtanu. Bc. Aneta Balejová, Dis. prezentovala pomůcky pro laryngektomované. Zdůraznila význam prevence používáním HME filtrů a představila řadu dalších pomůcek. Na závěr byl prostor pro diskusi s chutným občerstvením. Stejně jako v Hradci Králové se mohli účastníci seznámit a získat na vyzkoušení produkty značky Enzymel.  


Vzpomínky na pobyt 

v Poděbradech - říjen 2022

Dne 9. 1. 2020 proběhlo povánoční "tříkrálové" posezení.

Tentokrát jsme se sešli v komornějším počtu, v příjemném prostředí restaurace Fascila. Pozvání na besedu přijal MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., zástupce přednosty Onkologické kliniky ve FN HK, předseda Sekce pro nádory hlavy a krku v rámci České onkologické společnosti, který nám zodpověděl mnoho, pro nás zajímavých, otázek.

Klinická logopedka Mgr. Jarmila Hofmanová nás seznámila se svými zkušenostmi s použitím přípravku ENZYMEL, s jeho účinky, použitím i s novou formou nejen gelu a zubní pasty, ale také ústních pastilek.

Všichni účastníci vyjadřovali nadšení a uznání k vysoké odbornosti našich hostů a k jejich laskavému přístupu. Nejen, že jsme se dozvěděli spoutu nových informací, také jsme se zasmáli a odnášeli si mnoho témat k přemýšlení.

Všichni si vážíme ochoty a času našich hostí, který nám věnovali a ještě jednou jim DĚKUJEME!

Za podporu našeho setkání bychom také rádi poděkovali české rodinné firmě Wald Pharmaceuticals, výrobci produktů ENZYMEL.

Následně v pátek 10. 1. 2020 od 10 hodin proběhlo společné logopedické sezení v logopedické ambulanci LOGOmedicu, pod vedením Evy Kocábkové a Hanky Tejklové.

Jak je z níže uvedených fotografií zřejmé, "ladili" jsme nejen jícNOVÝ hlas, ale také elektrolaryngy. Děkujeme Míšovi Majerčákovi, který perfektně zvládá komunikaci s elektrolaryngem a umí poradit i se zdánlivými detaily, které jsou ovšem pro fungování přístroje důležité, více zná už snad jen pan Žemlička :)

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 jsme se sešli na společné logopedické terapii. Kromě toho, že to bylo velice příjemné setkání, také jsme pracovali i předávali své zkušenosti.

S velmi zajímavými "vychytávkami" ohledně kanyly a jejího krytí a dalšího nás seznamuje pan Jindřich Habart, Jindro díky :)!

Poděkování patří též manželům Láďovi a Ivaně Plačkovým - přivezli "přebytky" kanyl pro odsávání. Tak pokud byste někdo potřebovali, jsou u mě k dispozici.

Představili jsme činnost našeho Spolku-LET ČR na společné ORL konferenci Pardubického a Královéhradeckého kraje, konané ve dnech 17. - 18. 5. 2019 v Hotelu Kraskov, Třemošnice - Starý Dvůr.

Téma konference "Tracheo(s)tomie, Hlas" nás obohatilo o nové poznatky i odborné kontakty. Věříme, že i naše sdělení bylo pro účastníky konference zajímavé a přínosné.

Děkujeme pořadatelům za pozvání a těšíme se na další spolupráci!

Karel a Hana Tejklovi a Eva Kocábková

1. setkání členů spolku - 22. 11. 2018

Naše první setkání proběhlo na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Sešli jsme se v hojném počtu, přijeli účastníci z blízka i z daleka (z Ostravy, Nymburka, Ledče nad Sázavou, Svitav, Dobrušky, Poděbrad, Rtyně v Podkrkonoší, Žlunic...) a byli to nejen pacienti po laryngektomii, ale také jejich rodinní příslušníci a příznivci. Potěšila nás účast z řad odborníků - lékařů kliniky a logopedů.

Všem srdečně děkujeme, že přijali naše pozvání!

Setkání zahájil přednosta kliniky prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc, Ph.D. názornou a srozumitelnou přednáškou o laryngektomii, jejích zdravotních důsledcích a možnostech náhradní komunikace.

Paní Ivana Procházková, zástupkyně firmy Medial nám prezentovala tracheostomické kanyly a další pomůcky, např. možnosti krytí, desinfekce, umělé nosy, ochranné šátky a další.

O důvodech vzniku spolku (jako pokračovatele zaniklého Klubu laryngektomovaných) a o našich cílech a plánech do budoucna, jsem účastníky setkání seznámila v krátkém příspěvku já.

Na naše dotazy nám odpovídali nejen prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., MUDr. Jakub Dršata, Ph.D. a MUDr. Petr Kordač, ale také došlo na vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastníky.

Ze setkání vyplynuly inspirativní podněty pro další činnost spolku.

O plánovaných akcích budeme členy informovat ve Zpravodaji S-LETu a pro ostatní zájemce budou tyto informace dostupné zde a také na stránkách www.jicnovyhlas.cz

Těšíme se na Vás na příštím setkání!

Za výbor spolku:

Eva Kocábková a Karel Tejkl


Hradec Králové - 17. 4. 2023

U příležitosti Dne hlasu, který se slaví 16. 4. 2023 se sešli v pondělí 17. 4. 2023 členové a příznivci spolku na společném setkání na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Odborný program byl zaměřen na téma, které naše členy nejvíce trápí - zahleňování a plicní rehabilitace. 

Účastníky zaujala poutavá prezentace doc. MUDr. Vladimíra Koblížka, PhD., přednosty Kliniky plicní FN HK.  Zajímavá byla též prezentace MUDr. Kristýny Némy na téma Hlas. 

Velice děkujeme prof. MUDr. Viktorovi Chrobokovi, CSc., PhD., který celé setkání provázel, prezentoval zajímavosti a novinky v léčbě a spolu s ostatními byl ochoten zodpovídat dotazy přítomných. Děkujeme, že nám umožnil setkat se v prostorách kliniky a tak se sejít i s dalšími odborníky, pečující o laryngektomované - MUDr. Petrem Kordačem, MUDr. Janou Krtičkovou, MUDr. Janem Mejzlíkem a dalšími. Za přípravu perfektního zázemí a občerstvení zaslouží poděkování pracovnice sekretariátu, jmenovitě paní Radka Koblížková.

Příjemné překvapení pro účastníky byly dárky od firmy ENZYMEL, která naše členy dlouhodobě podporuje a věnovala všem účastníkům zubní pasty a gely pro hygienu dutiny ústní.

Jako již tradičně byly prezentovány pomůcky pro laryngektomované od firmy ATOS - děkujeme Mgr. Zuzaně Podloucké za cenné rady a prezentaci.

Více informací a zajímavostí se dozvíte v novém čísle našeho Zpravodaje.

Setkání 11. - 13. října 2021 v hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou.

Atmosféra setkání byla velice srdečná a věřím, že se všem zúčastněným líbila, stejně jako nám pořadatelům.

Třídenní program byl nabitý a náročný:

Zavítal k nám na besedu MUDr. Jakub Dršata, Ph.D., foniatr z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Jsme vděčni, že nám věnoval svůj čas a zodpověděl všechny naše otázky. Bylo zajímavé sejít se mimo ordinaci, v civilním prostředí, kde jsme se mohli vyptat, bez obav a stresu z lékařského prostředí, na vše, co nás zajímá a trápí.

Mgr. Jarmila Hofmanová nám představila výrobky firmy ENZYMEL, které již mnozí používáte a těm, které je ještě neznali, věnovala vzorky výrobků na vyzkoušení. Děkujeme tímto české firmě, která nám tyto pasty, gely a pastilky věnovala a taktéž děkujeme Mgr. Jarmile Hofmanové za její čas a ochotu! 

Velmi poučné a zajímavé bylo pro nás setkání s Mgr. Michaelou Holasovou - fyzioterapeutkou z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Nejen, že jsme si doplnili znalosti, ale také si aktivně zacvičili. Na soubor cviků pro oblast hlavy a krku, i na cvičení správného dýchání pro cvičení v domácím prostředí, se můžete těšit v novém Zpravodaji. Děkujeme Mgr. Míše Holasové, že s námi strávila den a naučila nás mnoho nových cviků a děkujeme za její pěkný přístup a cenné rady!

Všichni zájemci o vyšetření paměti prošli "bez ztráty květinky" a děkujeme Mgr. Daniele Koblásové za její čas a ochotu se nám v oblasti kognitivního cvičení věnovat.

Všem se velice líbila přednáška Bc. Terezy Tejklové, mykoložky z Muzea východních Čech z Hradce Králové. Krásně zpracované obrázky hub i velmi zajímavý komentář strhl mnohé z nás. Terezka nám předvedla mnoho zajímavostí z oblasti mykologie a znala odpovědi na všechny naše zapeklité otázky. Moc děkujeme a těšíme se na příště, a možná i na společné hledání hub!

Krásné prostředí hotelu i jeho okolí vybízelo k procházkám. My jsme se stihli vypravit sic jen jednou, ale stálo to za to, viz fotografie účastníků na Facebooku - jícnový hlas.

Nadmíru spokojeni jsme byli s ubytováním i všemi službami hotelu - velmi profesionální a na vysoké úrovni! Za vstřícné přijetí, ochotu upravit jídelníček a jiné služby Hotelu Studánka srdečně děkujeme! Poděkování zde patří i manželům Tejklovým, kteří vše pro náš pobyt s vedením hotelu dojednali a vše pečlivě připravili.

Hlavní cíl našeho setkání - vzájemná komunikace a výměna zkušeností byl splněn. Nejen, že jsme mohli porovnat všechny možnosti náhrady hlasu, popovídat si a naučit se mnoho nového, i jsme si společně všichni zazpívali!

Ne na vše, co jsme si do programu připravili, zbyl čas. Nicméně nás to motivuje k setkání dalšímu a jistě i delšímu, na který se již dnes těšíme!

Za organizátory pobytu děkuji všem zúčastněným za dobrou náladu a vstřícnost, se kterou přijeli i za krásné chvíle společně strávené!

Děkujeme též Městu Hradec Králové, který nás v této aktivitě laskavě podpořilo a stalo se partnerem našeho projektu.

 

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 se uskutečnilo druhé setkání členů Spolku laryngektomovaných ČR v Pardubicích.

Za významné pomoci Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku nemocnice Pardubice jsme se sešli v příjemném prostředí čínské restaurace U bílého koníčka.

Přivítali jsme naše členy např. ze Žatce, z Holešova, z Mostu, z Prahy, ze Slaného, z Krucemburku, z Nymburka, z Hradce Králové i z Pardubic.

Po úvodním slovu Mgr. Evy Kocábkové přivítal hosty přednosta kliniky ORL nemocnice Pardubice MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

Měli jsme čest přivítat mezi námi Mgr. Janu Škvrňákovou, Ph.D. z Fakulty zdravotnických studií, katedry ošetřovatelství, Univerzity Pardubice, která se dlouhodobě věnuje problematice laryngektomie a tracheostomie a děkujeme jí za zajímavý příspěvek.

Taktéž nám bylo ctí přivítat hosta z oblasti médií - ředitele východočeských Deníků Mgr. Tomáše Doubravu.

Hlavní prezentaci přednesl za vedení spolku pan Karel Tejkl. Seznámil přítomné s činností, s tím, co se podařilo a co chystáme jako spolek do budoucna.

Přínosné informace o pomůckách pro laryngektomované nám přinesli zástupci firem Medial a LindCare. Pomůcky si bylo možné důkladně prohlédnout a "osahat" a na dotazy hostů ochotně odpovídali jak paní Iva Procházková z firmy Medial, tak i pak Lukáš Zhorný z firmy Lindcare.

Velmi si vážíme a oceňujeme účast lékařů - foniatrů z pardubické nemocnice - primáře MUDr. Karla Pokorného, Ph.D., MUDr. Jaroslava Praislera, MUDr. Michaely Bukvové a klinické logopedky Mgr. Terezy Školníkové. Lékaři ochotně odpovídali na dotazy účastníků jak v diskusi, tak v kuloárech.

Setkání probíhalo v srdečné atmosféře a byl čas i na vzájemné popovídání.  Věříme, že se líbilo nejen nám, ale i všem zúčastněným.

Děkujeme vřele za sponzorský příspěvek firmě Medial a firmě Lindcare na pohoštění účastníků.

Na závěr bychom rádi bychom poděkovali jmenovitě paní vrchní sestře Bc. Miroslavě Slaninákové za skvělou spolupráci a vydatnou pomoc při organizaci setkání.

Děkujeme všem a těšíme se na další setkání s Vámi!

Eva Kocábková a Karel Tejkl