Připravujeme

Připravujeme další společná setkání osob s laryngektomií a jejich příznivců na různých místech ČR.

Pokud máte zájem o setkání právě ve Vašem regionu, kontaktujte nás!

Připravujeme pro své členy několikadenní rekondiční pobyt s intenzivním nácvikem komunikace, se zajímavým doprovodným programem.

Pracujeme na dalším čísle Zpravodaje pro naše členy.