Budoucí akce

Srdečně zveme všechny členy i příznivce na setkání 10. 10. 2019 do Pardubic!

Tentokrát se sejdeme v 16 hodin v příjemném prostředí Čínské restaurace U bílého koníčka. Připravujeme pro Vás zajímavý program, včetně pohoštění.

Přijďte si vzájemně vyměnit zkušenosti ze života s tracheostomií!

Těšíme se na Vás!


Připravujeme další společná setkání osob s laryngektomií a jejich příznivců na různých místech ČR.

Pokud máte zájem o setkání právě ve Vašem regionu, kontaktujte nás!


Připravujeme pro své členy několikadenní rekondiční pobyt s intenzivním nácvikem komunikace, se zajímavým doprovodným programem.


Pracujeme na dalším čísle Zpravodaje pro naše členy.