Ve čtvrtek 10. 10. 2019 se uskutečnilo druhé setkání členů Spolku laryngektomovaných ČR v Pardubicích.

Za významné pomoci Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku nemocnice Pardubice jsme se sešli v příjemném prostředí čínské restaurace U bílého koníčka.

Přivítali jsme naše členy např. ze Žatce, z Holešova, z Mostu, z Prahy, ze Slaného, z Krucemburku, z Nymburka, z Hradce Králové i z Pardubic.

Po úvodním slovu Mgr. Evy Kocábkové přivítal hosty přednosta kliniky ORL nemocnice Pardubice, MUDr. Jan Vodička, PhD.

Měli jsme čest přivítat mezi námi i Mgr. Janu Škvrňákovou, PhD. z Fakulty zdravotnických studií, katedry ošetřovatelství, Univerzity Pardubice, která se dlouhodobě věnuje problematice tracheostomovaných pacientů a děkujeme za zajímavý příspěvek!

Hlavní prezentaci přednesl za vedení spolku pan Karel Tejkl. Seznámil přítomné s činností, s tím, co se podařilo a co chystáme jako spolek do budoucna.

Přínosné informace o pomůckách pro laryngektomované nám přinesli zástupci firem Medial a LindCare. Pomůcky si bylo možné důkladně prohlédnout a "osahat" a na dotazy hostů ochotně odpovídali jak paní Iva Procházková z firmy Medial, tak i pak Lukáš Zhorný z firmy Lindcare.

Velmi si vážíme a oceňujeme účast lékařů - foniatrů z pardubické nemocnice - primáře MUDr. Karla Pokorného, PhD., MUDr. Jaroslava Praislera, MUDr. Michaely Bukvové a klinické logopedky Mgr. Terezy Školníkové. Lékaři ochotně odpovídali na dotazy účastníků jak v diskusi, tak v kuloárech.

Setkání probíhalo v srdečné atmosféře a byl čas i na vzájemné popovídání.  Věříme, že se líbilo nejen nám, ale i všem zúčastněným!

Děkujeme vřele za sponzorský příspěvek firmě Medial a firmě Lindcare na pohoštění účastníků!

Na závěr bychom rádi bychom poděkovali jmenovitě paní vrchní sestře Bc. Miroslavě Slaninákové za skvělou spolupráci a vydatnou pomoc při organizaci setkání!

Děkujeme všem a těšíme se na další setkání s Vámi!

Eva Kocábková a Karel Tejkl