Vážení přátelé,                                 

tak rekondiční pobyt je zdárně za námi!

Sešli jsme se 11. do 13. října 2021, v krásném prostředí podorlicka, v hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou. 

 Atmosféra setkání byla velice srdečná a věřím, že se všem zúčastněným líbila, stejně jako nám pořadatelům.

Třídenní program byl nabitý a náročný:

Zavítal k nám na besedu MUDr. Jakub Dršata, Ph.D., foniatr z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Jsme vděčni, že nám věnoval svůj čas  a zodpověděl všechny naše otázky. Bylo zajímavé sejít se mimo ordinaci, v civilním prostředí, kde jsme se mohli vyptat, bez obav a stresu z lékařského prostředí, na vše, co nás zajímá a trápí. 

Mgr. Jarmila Hofmanová nám představila výrobky firmy ENZYMEL, které již mnozí používáte a těm, které je ještě neznali, věnovala vzorky výrobků na vyzkoušení. Děkujeme tímto české firmě, která nám tyto pasty, gely a pastilky věnovala a taktéž děkujeme Mgr. Jarmile Hofmanové za její čas a ochotu!

Velmi poučné a zajímavé bylo pro nás setkání s Mgr. Michaelou Holasovou - fyzioterapeutkou z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Nejen, že jsme si doplnili znalosti, ale také si aktivně zacvičili. Na soubor cviků pro oblast hlavy a krku, i na cvičení správného dýchání pro cvičení v domácím prostředí, se můžete těšit v novém Zpravodaji. Děkujeme Mgr. Míše Holasové, že s námi strávila den a naučila nás mnoho nových cviků a děkujeme za její pěkný přístup a cenné rady!

Všichni zájemci o vyšetření paměti prošli "bez ztráty květinky" a děkujeme Mgr. Daniele Koblásové za její čas a ochotu se nám v oblasti kognitivního cvičení věnovat.

Všem se velice líbila přednáška Bc. Terezy Tejklové, mykoložky z Muzea východních Čech z Hradce Králové. Krásně zpracované obrázky hub i velmi zajímavý komentář strhl mnohé z nás. Terezka nám předvedla mnoho zajímavostí z oblasti mykologie a znala odpovědi na všechny naše zapeklité otázky. Moc děkujeme a těšíme se na příště, a možná i na společné hledání hub! 

Krásné prostředí hotelu i jeho okolí vybízelo k procházkám. My jsme se stihli vypravit sic jen jednou, ale stálo to za to, viz fotografie účastníků na Facebooku - jícnový hlas.

Nadmíru spokojeni jsme byli s ubytováním i všemi službami hotelu - velmi profesionální a na vysoké úrovni! Za vstřícné přijetí, ochotu upravit jídelníček a jiné služby Hotelu Studánka srdečně děkujeme! Poděkování zde patří i manželům Tejklovým, kteří vše pro náš pobyt s vedením hotelu dojednali a vše pečlivě připravili.

Hlavní cíl našeho setkání - vzájemná komunikace a výměna zkušeností byl splněn. Nejen, že jsme mohli porovnat všechny možnosti náhrady hlasu, popovídat si a naučit se mnoho nového, i jsme si společně všichni zazpívali!

Ne na vše, co jsme si do programu připravili, zbyl čas. Nicméně nás to motivuje k setkání dalšímu a jistě i delšímu, na který se již dnes těšíme!

Za organizátory pobytu děkuji všem zúčastněným za dobrou náladu a vstřícnost, se kterou přijeli i za krásné chvíle společně strávené!

Děkujeme též Městu Hradec Králové, který nás v této aktivitě laskavě podpořilo a stalo se partnerem našeho projektu.

Za výbor spolku s úctou Eva Kocábková

Členy Spolku laryngektomovaných ČR se mohou stát nejenom pacienti po totální laryngektomii, ale i jejich rodinní příslušníci či přátelé. 

Stačí vyplnit přihlášku, kterou najdete na našich webových stránkách 

www.s-let.cz . 

Roční členský příspěvek, jenž činí 200,- Kč, zašlete na účet Spolku                  115-8132340257/0100, variabilní symbol 9 a do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno. Za něj budete dostávat poštou Zpravodaj a můžete se plně zapojit do spolkové činnosti a všech jeho akcí.

Přihláška ke stažení zde: