Děkujeme všem příznivcům, podporovatelům a sponzorům spolku!

Veškeré darované finanční prostředky jsou využity jako příspěvky pro členy, při pořádání společných setkání a pro osvětu života po laryngektomii.

Děkujeme České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a všem lékařům a odborným pracovníkům za jejich přízeň, podporu a pomoc! 

Poděkování patří též všem členům, kteří se dobrovolně a nezištně zapojují do společné práce! A též všem, kteří svým členstvím rozšířili naše řady.


Vážení členové, věnujte, prosím, pozornost nově vloženým dokumentům v záložce O nás. Najdete tam Výroční zprávu za rok 2022, účetní uzávěrku a přehled o příjmech a výdajích spolku.

NAPSALI O NÁS:

Poslechněte si: rozhovor o spolku v Hradeckém rádiu s Karlem Tejklem - 14,15 - 14,20

Roční členský příspěvek na rok 2024 je 300,- Kč 

Účet Spolku 115-8132340257/0100, VS 9, platba 0558,  do zprávy pro příjemce uveďte prosím svoje jméno a příjmení.