Dne 9. 1. 2020 proběhlo povánoční "tříkrálové" posezení.

Tentokrát jsme se sešli v komornějším počtu, v příjemném prostředí restaurace Fascila. Pozvání na besedu přijal MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., zástupce přednosty Onkologické kliniky ve FN HK, předseda Sekce pro nádory hlavy a krku v rámci České onkologické společnosti, který nám zodpověděl mnoho, pro nás zajímavých, otázek.

Klinická logopedka Mgr. Jarmila Hofmanová nás seznámila se svými zkušenostmi s použitím přípravku ENZYMEL, s jeho účinky, použitím i s novou formou nejen gelu a zubní pasty, ale také ústních pastilek.

Všichni účastníci vyjadřovali nadšení a uznání k vysoké odbornosti našich hostů a k jejich laskavému přístupu. Nejen, že jsme se dozvěděli spoutu nových informací, také jsme se zasmáli a odnášeli si mnoho témat k přemýšlení.

Všichni si vážíme ochoty a času našich hostí, který nám věnovali a ještě jednou jim DĚKUJEME!

Za podporu našeho setkání bychom také rádi poděkovali české rodinné firmě Wald Pharmaceuticals, výrobci produktů ENZYMEL.


Následně v pátek 10. 1. 2020 od 10 hodin proběhlo společné logopedické sezení v logopedické ambulanci LOGOmedicu, pod vedením Evy Kocábkové a Hanky Tejklové.

Jak je z níže uvedených fotografií zřejmé, "ladili" jsme nejen jícNOVÝ hlas, ale také elektrolaryngy. Děkujeme Míšovi Majerčákovi, který perfektně zvládá komunikaci s elektrolaryngem a umí poradit i se zdánlivými detaily, které jsou ovšem pro fungování přístroje důležité, více zná už snad jen pan Žemlička :)


Ve čtvrtek 5. 12. 2019 jsme se sešli na společné logopedické terapii. Kromě toho, že to bylo velice příjemné setkání, také jsme pracovali i předávali své zkušenosti.

S velmi zajímavými "vychytávkami" ohledně kanyly a jejího krytí a dalšího nás seznamuje pan Jindřich Habart, Jindro díky :)!

Poděkování patří též manželům Láďovi a Ivaně Plačkovým - přivezli "přebytky" kanyl pro odsávání. Tak pokud byste někdo potřebovali, jsou u mě k dispozici.

.

Prosím našeho člena pana Němce, aby mě kontaktoval - telefon 608 325 335.

Bohužel na Vás nemám kontakt, omlouvám se, rádi bychom Vám poslali Zpravodaj.

Děkuji! Eva Kocábková