Vážení členové, milí přátelé,

ještě v nás doznívají vzpomínky na pobyt v Poděbradech...

Společné setkání jsme si užili, počasí nám přálo a odvezli jsme si spoustu pěkných zážitků.

Odjížděli jsme s tím, že příští setkání uskutečníme nejméně na týden :-)

I když byl program setkání "na pohodu" stihli jsme toho opravdu hodně:

Výlet lodí:

Procedury:

Přednášku s primářem lázní MUDr. Alexanderem Kosztyo

Prezentaci Mgr. Hofmanové s výrobky ENZYMEL


Krásné byly večery s kytarou, kdy jsme si zazpívali opravdu všichni :-)

Vlastíku a Jaruško velké díky Vám!

Komentovanou prohlídku Poděbrad:

Procházky a kavárničky:

Prezentaci pomůcek s Mgr. Tóthovou:

A mnohé další... Více se dozvíte ve Zpravodaji, který pro Vás připravujeme :-)