U příležitosti Dne hlasu, který se slaví 16. 4. 2023 se sešli v pondělí 17. 4. 2023 členové a příznivci spolku na společném setkání na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Odborný program byl zaměřen na téma, které naše členy nejvíce trápí - zahleňování a plicní rehabilitace. 

Účastníky zaujala poutavá prezentace doc. MUDr. Vladimíra Koblížka, PhD., přednosty Kliniky plicní FN HK.  Zajímavá byla též prezentace MUDr. Kristýny Némy na téma Hlas. 

Velice děkujeme prof. MUDr. Viktorovi Chrobokovi, CSc., PhD., který celé setkání provázel, prezentoval zajímavosti a novinky v léčbě a spolu s ostatními byl ochoten zodpovídat dotazy přítomných. Děkujeme, že nám umožnil setkat se v prostorách kliniky a tak se sejít i s dalšími odborníky, pečující o laryngektomované - MUDr. Petrem Kordačem, MUDr. Janou Krtičkovou, MUDr. Janem Mejzlíkem a dalšími. Za přípravu perfektního zázemí a občerstvení zaslouží poděkování pracovnice sekretariátu, jmenovitě paní Radka Koblížková.

Příjemné překvapení pro účastníky byly dárky od firmy ENZYMEL, která naše členy dlouhodobě podporuje a věnovala všem účastníkům zubní pasty a gely pro hygienu dutiny ústní.

Jako již tradičně byly prezentovány pomůcky pro laryngektomované od firmy ATOS - děkujeme Mgr. Zuzaně Podloucké za cenné rady a prezentaci.

Více informací a zajímavostí se dozvíte v novém čísle našeho Zpravodaje.

Ve středu 25. 4 . 2023 proběhlo setkání laryngektomovaných na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, LF UP a FN Olomouc ve spolupráci se společností Atos Medical AB.

Po uvítání přednostou kliniky doc. MUDr. Richardem Salzmanem, Ph.D.,  seznámil účastníky MUDr. Martin Brož, Ph.D. s možnostmi obnovy hlasu po odstranění hrtanu. Dále vystoupil pan Karel Tejkl  s prezentací pacientské organizace S-LET. Představil činnost, aktivity a cíle spolku, který jako jediný v ČR sdružuje a pomáhá osobám po odstranění hrtanu. Bc. Aneta Balejová, Dis. prezentovala pomůcky pro laryngektomované. Zdůraznila význam prevence používáním HME filtrů a představila řadu dalších pomůcek. Na závěr byl prostor pro diskusi s chutným občerstvením. Stejně jako v Hradci Králové se mohli účastníci seznámit a získat na vyzkoušení produkty značky Enzymel.