Prevence infekcí dýchacích cest včetně koronaviru a chřipky u osob po laryngektomii

Osoby po laryngektomii jsou náchylnější k infekcím dýchacích cest, protože vzduch, který vdechují, není filtrován průchodem přes nos. Následkem toho je u nich vyšší riziko vdechnutí patogenů (virů, bakterií a plísní) přímo do plic.

Laryngektomovaní by proto měli být opatrní a chránit se před vdechnutím patogenů během chřipkového období a ostatních virových epidemií.

Respirační patogeny se nejčastěji šíří z infikované osoby na ostatní skrze:

- vzduch kašláním a kýcháním, a zřídka fekální kontaminací

- blízkým osobním kontaktem, jako jsou dotyky nebo potřesení rukou

- dotknutím se předmětu nebo povrchu, na kterém je patogen, a poté saháním na stoma, ústa, nos nebo oči před umytím rukou.

Laryngektomovaní se mohou chránit očkováním (pokud je dostupná vakcína), dále je důležité:

- Nosit HME 24 hodin denně, zvláště pokud jsou v okolí další lidé. Účinnější při snížení rizika vdechnutí viru bude HME se zvýšenou schopností filtrovat (t.j., Provox Micron TM, Atos Medical's XtraMois)

- Nosit chirurgickou roušku přes stoma (viz obrázky, jak upravit roušku)

- Často si mýt ruce mýdlem a vodou po dobu alespoň 20 sekund. Pokud není k dispozici mýdlo a voda, použít desinfekci, která obsahuje alespoň 60 % alkoholu. To je zvláště důležité před manipulací se stomatem a před dotýkáním se HME při mluvení

- Vyhnout se sahání na stoma, HME, oči, nos a ústa neumytýma rukama

- Vyhnout se blízkému kontaktu s nemocnými lidmi

- Čištěním a desinfekcí věcí a povrchů, na které se často sahá

Chirurgickou roušku se čtyřmi provázky je možné upravit tak, aby zakrývala stoma. Jeden provázek se prodlouží a spodní pár provázků tak může být uvázaný za zády (viz obrázky).

Zdroj: Itzhak Brook MD

Professor of Pediatrics and Medicine

Georgetown University Washington DC


HME je "Heat and Moisture Exchanger" = "výměník" tepla a vlhkosti. Ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch.

Více informací viz POMŮCKY


Firma MEDIAL nám 30. 3. 2020 darovala jeden kus nového elektrolaryngu ROMET, který můžeme využít pro naše členy při nácviku komunikace. 

Srdečně děkujeme!


AKTUÁLNÍ NABÍDKA POMŮCEK ZDARMA OD FIRMY

Protože situace okolo Covid-19 je vážná, firma ATOS nabízí každému z laryngektomovaných členů bezplatně 10 ks filtrů HME a 10 ks podložek Flexiderm, aby mohli pokrýt své nutné cesty k lékaři, na nákupy apod.

Nezáleží na tom, zda mají hlasovou protézu nebo ne, firma ATOS chce pomoci všem.

Této pomoci si vážíme a děkujeme za ni!

Zájemci kontaktujte: Mgr. Marii Tóthovou

Telefon, SMS: +420 725 013 891
marie.tothova@atosmedical.com


AKTUÁLNÍ NABÍDKA LOGOPEDICKÉ PÉČE

vzhledem k nouzovému stavu a riziku koronavirové infekce není vhodná osobní návštěva logopedické ambulance.

Díky pochopení zdravotních pojišťoven lze nyní realizovat  "LOGOPEDII NA DÁLKU", tzn. videokonzultace přes SKYPE, WhatsApp, apod. 

Tato možnost je otevřená všem, kteří mají zájem konzultovat nácvik jícnového hlasu, zacházení s elektrolaryngem, či  s hlasovou protézou.

Kontakt: tel/SMS: 608 325 335 - dohodneme si čas, kdy budeme vzájemně "na příjmu"

Nebo SKYPE na adrese: LOGOPEDIE HRADEC

Napsali o nás:

https://www.garamon.cz/hradecak/Hradecak%2007_IN_2020.pdf 

Prosím našeho člena pana Němce, aby mě kontaktoval - telefon 608 325 335.

Bohužel na Vás nemám kontakt, omlouvám se, rádi bychom Vám poslali Zpravodaj.

Děkuji! Eva Kocábková