Spolek vznikl na základě iniciativy klinické logopedky a laryngektomovaných pacientů, kteří vnímali nedostatek informací a sociální izolaci po ztrátě komunikace. Mnozí neznali žádného jiného člověka s tracheostomií (lidově řečeno se "slavíkem"). Zajímalo je, jak situaci po ztrátě hrtanu zvládli jiní lidé, ale nebyla žádná platforma, kde by se jich mohli zeptat.

První setkávání pacientů začalo u klinické logopedky a osvědčila se zde zkušenost odborníků, že nejlepším učitelem komunikace je právě jiný úspěšný pacient.

Vyvstaly nové otázky, ohledně běžných denních starostí s tracheostomií, ohledně pomůcek a jejich předpisu, sociálního zabezpečení, novinek v léčbě a mnoho dalších. 

V minulosti fungoval Klub laryngektomovaných, který bohužel zanikl. Nebylo možné jej obnovit, a proto byl založen spolek nový.

Co je cílem spolku?

- umožňovat sdružování osob po operacích hrtanu a vzájemnou výměnu zkušeností

- poskytovat osobám po laryngektomii možnost konzultace, pomoci a asistence

- zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o problematice laryngektomie a náhradní hlasové komunikace

- shromažďovat a následně poskytovat věcně příslušným orgánům podněty k legislativním změnám směřujícím ke zlepšení podmínek pacientů po laryngektomii