Srdečně zveme všechny členy i příznivce na nové akce:


SETKÁNÍ LARYNGEKTOMOVANÝCH PACIENTŮ 25.  4. 2023 od 14:30

Přednáškové sály II. Interní kliniky FN Olomouc

POŘADATEL:  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, LF UP a FN Olomouc ve spolupráci se společností Atos Medical AB. 

PROGRAM:  

  • Uvítání doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D. 
  • Představení spolku laryngektomovaných Karel Tejkl 
  • Možnosti obnovy hlasu po odstranění hrtanu MUDr. Martin Brož, Ph.D. 
  • Plicní rehabilitace Bc. Aneta Balejová, Dis. 
  • Na závěr odborného programu Vás zveme na diskusi s chutným občerstvením. 

Zdvořile prosíme o potvrzení účasti u paní Veroniky Uzlové na telefonu 601 362 483 (volání i sms)


Vzpomínky na pobyt 

v Poděbradech - říjen 2022