O nás

Vložte svůj text...

Jak se stát členem?

Členem spolku se může stát každý občan ČR, který souhlasí s jeho posláním a chtěl by se podílet na jeho činnosti.

Stačí poslat vyplněné údaje v přihlášce a zaplatit roční příspěvek - tím se stanete členem spolku a můžete očekávat informace a pozvánky na společné akce.

Roční příspěvek činí 200 Kč.

Přihláška

Co členství přináší?

  • možnost zúčastňovat se na akcích spolku
  • možnost spolupodílet se na spolkové činnosti
  • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku
  • pravidelný výtisk Zpravodaje spolku
  • pozvánky na akce spolku

Jaké jsou povinnosti člena?

  • dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s jeho cíli
  • sdělovat změny údajů uvedených v přihlášce
  • uhradit členský příspěvek